Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyniki konkursu pt. "Najlepsze praktyki PO KL w Wielkopolsce"

data publikacji: 08-09-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż ogłoszony przez WUP w Poznaniu konkurs „Najlepsze Praktyki PO KL w Wielkopolsce” został rozstrzygnięty. Decyzją komisji konkursowej miano „Najlepszych Praktyk PO KL w Wielkopolsce” w roku 2009 zdobyły następujące projekty:

  1. „Edukacja dla bezpieczeństwa w gminach: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Skulsk, Sompolno i Wilczyn” i „Edukacja dla bezpieczeństwa w gminie Kramsk” Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o. o. 
  2. „Aktywność się opłaca” Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie.


Ponadto w konkursie „Najlepsze Praktyki PO KL w Wielkopolsce” w roku 2009 wyróżniono:

  • Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej za projekt „E-szkoła Wielkopolska- twórczy nauczyciel” 
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku za projekt „Aktywność bez barier” 
  • F5 Konsulting Sp. z o.o. za projekt „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości rozwoju pracowników zakładów opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim” 
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim za projekt „Twoja szansa” 
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie za projekt „Wykorzystaj swoją szansę!” 
  • Powiat Wągrowiecki za projekt „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczności lokalne w powiecie wągrowieckim” 
  • Leader School Monika Cylwa za projekt „Efektywna Nauka drogą do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych” 
  • Edustacja.pl za projekt „Promocja idei Lifelong Learning”.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu gratuluje projektodawcom wyłonionym w konkursie. Ponadto zawiadamiamy, iż uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu nastąpi w dniu 18 grudnia br. podczas konferencji zorganizowanej przez WUP w Poznaniu dla Beneficjentów komponentu regionalnego PO KL w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, przy ul. Kutrzeby 10.