Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na seminarium z panelem dyskusyjnym

data publikacji: 19-11-2013

           

Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na seminarium z panelem dyskusyjnym

Monitoring i kontrola projektów PO KL

Seminarium odbędzie się 28 listopada 2013 r.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe KOCHTEX
Poznań, ul. Towarowa 35/ poziom A
Sala Brylantowa 

Harmonogram seminarium z panelem dyskusyjnym:

9:45-10.00 Rejestracja uczestników seminarium
10:00-11:00 Nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach PO KL
11:00-11:30 Przerwa
11:30-12.30 Monitoring projektów PO KL, PEFS – najczęściej popełniane błędy
12:30-13.00 Dyskusja
13:00 Zakończenie

Warunkiem udziału w seminarium jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do 27 listopada 2013 r. do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat seminarium udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: