Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na Seminarium dla Beneficjentów w dniu 13 października 2014 r.

data publikacji: 02-10-2014

           


Seminarium dla Beneficjentów współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na seminarium dla Beneficjentów

PEFS, monitoring i sprawozdawczość w ramach PO KL – najczęściej popełniane błędy

Seminarium odbędzie się 13 października 2014 r.
Biurowiec DELTA
Poznań, ul. Towarowa 35/ poziom A
Sala Brylantowa

Harmonogram seminarium dla Beneficjentów:
8:45-9:00 Rejestracja uczestników seminarium
9:00-11:00 I część seminarium
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:45 II część seminarium
12:45-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:30 III część seminarium
14:30-15:00 Dyskusja
15:00 Zakończenie

Prowadzącą seminarium będzie Pani Aleksandra Kalocińska – Trenerka Regionalnego Ośrodka EFS w Kaliszu.

Warunkiem udziału w seminarium jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia
10 października 2014 r. do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Szczegółowych informacji na temat planowanego seminarium udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

W załączeniu: