Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ankieta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - wsparcie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020

data publikacji: 10-02-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zachęca do wypełnienia do dnia 21 lutego br. Ankiety – Weryfikacja Podmiotów do realizacji usług rozwojowych przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem przedmiotowej ankiety jest weryfikacja czy zaproponowane kryteria dopuszczające podmioty do realizacji usług rozwojowych, na które przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 są prawidłowo sformułowane. Przedmiotowa ankieta dostępna jest pod adresem: http://moje-ankiety.pl/respond-58357.html.