Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aplikacja służącą analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS

data publikacji: 08-07-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Rozwoju udostępniło aplikację ADU_EFS_1.0 służącą analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS. Aplikacja ta ma służyć beneficjentom do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Załącznikiem do aplikacji jest plik do weryfikacji sumy kontrolnej weryfikuj_1.0. Aplikacja działa w trybie off-line.

Aplikacja umożliwia agregowanie informacji w odniesieniu do wskaźników, dla których możliwe było ich pozyskanie z danych uczestników. Aktualnie aplikacja odnosi się do wskaźników znajdujących się na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK 2014).

Korzystając z aplikacji należy mieć na uwadze, że zlicza ona wszystkie przypadki udzielenia formy wsparcia w projekcie. W przypadku wskaźników produktu dotyczących form wsparcia w postaci szkoleń oraz usług rozwojowych beneficjent powinien zweryfikować uzyskany w podsumowaniu aplikacji wynik, jeśli w projekcie któryś z uczestników otrzymał wskazane formy wsparcia kilkukrotnie. Wówczas taka osoba powinna zostać wykazana we wskaźnikach odnoszących się do tych form wsparcia raz, niezależnie od liczby powtarzających się form wsparcia otrzymanych w projekcie. Wskazany problem może potencjalnie wystąpić również przy formach takich jak: program typu outplacement, program zdrowotny, wyposażenie w sprzęt TIK, doposażenie/ wyposażenie (inne niż TIK).

W przypadku wystąpienia trudności w trakcie użytkowania aplikacji lub ewentualnych pytań Beneficjenci proszeni są o zgłaszanie swoich uwag na adres e-mail: ami.powr@wup.poznan.pl.

Do pobrania:

Nowa wersja aplikacji

Do pobrania: