Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena wykorzystania środków komponentu regionalnego PO KL na realizację przez gminy województwa wielkopolskiego zadań związanych z edukacją publiczną”

data publikacji: 29-04-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż firma ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., zakończyła realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wykorzystania środków komponentu regionalnego PO KL na realizację przez gminy województwa wielkopolskiego zadań związanych z edukacją publiczną”. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie WUP w Poznaniu i było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Cele ewaluacji obejmowały:

  • ocenę wpływu projektów Poddziałania 9.1.1 PO KL na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
  • ocenę wpływu projektów Poddziałania 9.1.2 PO KL na realizację zadań gminy w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej,
  • wskazanie dobrych praktyk wykorzystania przez wielkopolskie gminy środków PO KL w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej.

 

Wyniki badania opierają się nie tylko na analizie statystyk publicznych, danych sprawozdawczych i wniosków projektowych, ale także na opiniach zebranych podczas licznych wywiadów z przedstawicielami m.in.: wielkopolskich gmin, ośrodków wychowania przedszkolnego, szkół oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły udział w badaniu serdecznie dziękujemy.

 

Pliki do pobrania: