Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Programie Kapitał Ludzki

data publikacji: 21-08-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 31 lipca Komisja Europejska wydała decyzje zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki (PO KL), w ramach których dokonano przesunięć finansowych pomiędzy Priorytetami PO KL. Zmieniony Program obowiązuje od 3 sierpnia 2015 r.

Zmiany proponowane w PO KL mają na celu zagwarantowanie pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w PO KL, z uwzględnieniem obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej.

Realokowane środki pochodzą z oszczędności, a zatem zmniejszenie alokacji nie wiąże się z obniżeniem wartości docelowych wskaźników w pozostałych priorytetach Programu.

Wszystkie proponowane zmiany są korzystne dla beneficjentów i będą miały pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość oraz przeciwdziałanie bezrobociu i podnoszenie poziomu aktywności zawodowej.

Do pobrania: