Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dobór szkoleń zawodowych w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15

data publikacji: 20-10-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dane niezbędne do spełnienia kryterium premiującego dotyczące doboru szkoleń zawodowych w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 w zakresie branż określonych jako przyszłościowe/rozwojowe/strategiczne dla regionalnego rynku pracy w badaniach prowadzonych przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy można pozyskać z bezpłatnej publikacji (listopad 2014 r.) Szanse i determinanty wielkopolskiego rynku pracy w Rozdziale: Raport podsumowujący badanie własne realizowane w ramach WORPII na podstawie ankiety kwartalnej, w Podrozdziale: Kluczowe branże oraz strony internetowej http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl zakładka Mój powiat w części: Branże o największym znaczeniu na rynku pracy.