Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji EFS podczas Drzwi Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

data publikacji: 22-05-2015

           

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na

Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji EFS
podczas Drzwi Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

W programie spotkania:

  • informowanie o stanie wdrażania i prezentacja dotychczasowych efektów oraz dobrych praktyk EFS;
  • udzielanie bezpłatnych porad w zakresie możliwości jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  • informacja o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • możliwość uzyskania materiałów informacyjnych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • wskazywanie źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe)

Zainteresowanych zapraszamy w sobotę 23 maja 2015 r., w godzinach od 10:00 do 13:00 do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 37.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.