Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji EFS

data publikacji: 26-08-2015

               

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na

Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego

W programie spotkania:

  • informowanie o stanie wdrażania i prezentacja dotychczasowych efektów oraz dobrych praktyk Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • udzielanie bezpłatnych porad w zakresie możliwości jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny, w tym m.in. poprzez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  • informacja o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektów;
  • możliwość uzyskania materiałów informacyjnych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • wskazywanie źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

Zainteresowanych zapraszamy w sobotę 5 września 2015 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 37.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela Punkt Informacji i Promocji EFS pod numerem tel. 61 846 38 23.