Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego PO WER 2014-2020

data publikacji: 02-03-2016

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu samorządu województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego PO WER 2014-2020

W programie spotkania:

  • informowanie o stanie wdrażania i prezentacja dotychczasowych efektów oraz dobrych praktyk Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • udzielanie bezpłatnych (indywidualnych) porad w zakresie możliwości jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny, w tym m.in. poprzez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w obszarze Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy;
  • możliwość uzyskania materiałów informacyjnych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • wskazywanie źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

Zainteresowanych zapraszamy w sobotę 12 marca 2016 r. w godzinach od 10:30 do 12:30 do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 37.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela Punkt Kontaktowy PO WER 2014-2020 pod numerem tel. 61 846 38 23.