Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego WRPO 2014+

data publikacji: 09-11-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego
Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014-2020

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy i szukasz informacji o funduszach europejskich,

przyjdź, zapytaj, dowiedz się więcej!

W trakcie bezpłatnej porady można:

  • uzyskać informacje o możliwościach jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny w obszarze aktywizacji zawodowej i aktywnej integracji, w tym Działanie 6.1, 6.2 oraz 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+,
  • dowiedzieć się, jak można skorzystać ze wsparcia unijnego,
  • poznać dotychczasowe efekty oraz dobre praktyki EFS,
  • otrzymać publikacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • uzyskać wskazówki dot. innych źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

W szczególności zapraszamy osoby powyżej 29. roku życia, dla których dedykowane jest wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8i, oraz osoby szukające wsparcia w zakresie włączenia społecznego w ramach Priorytetu Inwestycyjny 9i.

Sobota, 19 listopada 2016 r., w godzinach od 10:30 do 12:30
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:
Punkt Kontaktowy WRPO 2014+ WUP w Poznaniu
tel. 61 846 38 23

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego