Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego WRPO 2014+

data publikacji: 02-03-2016

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu samorządu województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego WRPO 2014+ w zakresie priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 9i

W programie spotkania:

  • informowanie o stanie wdrażania i prezentacja dotychczasowych efektów oraz dobrych praktyk Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • udzielanie bezpłatnych (indywidualnych) porad w zakresie możliwości jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny, w tym m.in. poprzez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w obszarze aktywizacji zawodowej i aktywnej integracji (Priorytet inwestycyjny 8i oraz 9i);
  • informacja o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektów;
  • możliwość uzyskania materiałów informacyjnych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • wskazywanie źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

Zainteresowanych zapraszamy w sobotę 12 marca 2016 r. w godzinach od 10:30 do 12:30 do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 37.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela Punkt Kontaktowy WRPO 2014+ WUP w Poznaniu pod numerem tel. 61 846 38 23.