Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista instytucji udzielających dotacji

data publikacji: 30-04-2009

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Ledóchowskiego 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski
www.euro.ctiw.pl
Tytuł: „Mój własny biznes”
Okres realizacji: 02.03.2009 – 28.02.2011
Przyznana kwota dofinansowania: 2.105.682,57 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 80 osób, w tym w szczególności:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby po 45 roku życia,
- osoby zamieszkałe na terenach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców
Ilość dotacji: 28

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich
ul. Czerwonego Krzyża 14/4, 63-00 Środa Wielkopolska
www.wsripow.pl
Tytuł: „Powiat średzki najlepszym miejscem dla Twojej firmy”
Okres realizacji: 02.01.2009 – 29.10.2010
Przyznana kwota dofinansowania: 999 976,00 zł
Obszar realizacji: powiat średzki
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 60 osób, w tym w szczególności:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby po 45 roku życia,
- kobiety,
- osoby młode,
- osoby chcące podjąć działalność pozarolniczą,
- niepełnosprawni
Ilość dotacji: 20

 

Zakład Poradnictwa Zawodowego "EURONAUKA"
ul. Harcerska 18, 63-00 Środa Wielkopolska 
www.euronauka.com.pl
Tytuł: „Bądź przedsiębiorczy, załóż własną firmę - Program wspierania przedsiębiorczości dla mieszkańców powiatu średzkiego”
Okres realizacji: 02.02.2009 – 30.11.2010
Przyznana kwota dofinansowania: 1.703.847,82 zł
Obszar realizacji: powiat średzki
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 80 osób, w tym w szczególności:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby po 45 roku życia,
- kobiety,
- osoby młode,
- osoby chcące podjąć działalność pozarolniczą (w tym w szczególności osoby prowadzące małe gospodarstwa rolne i ich domownicy)
Ilość dotacji: 20

 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin 
www.arrkonin.org.pl
Tytuł: „Wzrost przedsiębiorczości w subregionie konińskim poprzez samozatrudnienie”
Okres realizacji: 01.12.2008 – 30.11.2010
Przyznana kwota dofinansowania: 3 877 776,64 zł
Obszar realizacji: powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki, miasto Konin
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 198 osób, w tym w szczególności:
- Bezrobotni (70% BO): - osoby długotrwale bezrobotne (przez min12 m-cy w ost. 2 latach), kobiety, osoby po 50 r. życia, do 25 r. życia, z wyższym wykształceniem, z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, miast do 25 tys. mieszkańców, niepełnosprawni;
- Pozostali (30% BO): - osoby nieposiadające statusu osoby bezrobotnej, będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, głównie osoby zagrożone utratą pracy, odchodzące z rolnictwa lub niepracujące, szczególnie - kobiety (szczególnie powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po urodzeniu dziecka), młodzież do 25 r. życia, niepełnosprawni, osoby po 45 r. życia, z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, miast do 25 tys. mieszkańców.
Rekrutacja ma objąć po 44 osoby z powiatów: kolski, słupecki, turecki oraz 66 z powiatu ziemskiego konińskiego i miasta Konina.
Ilość dotacji: 62

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 53 lok. 1a, 00-697 Warszawa 
www.inkubatory.pl
Tytuł: „ZAŁÓŻ FIRMĘ Z AIP W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM”
Okres realizacji: 01.03.2009 – 31.08.2010
Przyznana kwota dofinansowania: 1 545 080,00 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego oraz uzupełnienie go najskuteczniejszym w Polsce modelem preinkubacji pomysłów biznesowych.
Grupa docelowa: 60 osób poniżej 25 roku życia
Ilość dotacji: 20

 

Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań 
www.fundacjarozwoju.org.pl
Tytuł: „Mam pomysł na biznes”
Okres realizacji: 01.07.2009 – 30.04.2011
Przyznana kwota dofinansowania: 997.226,97 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 45 osób, w tym w szczególności:
- kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem i urodzeniem dzieci,
- osoby poniżej 25 roku życia,
- osoby zamieszkałe na terenach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców
- osoby po 45 roku życia
Ilość dotacji: 12