Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista projektów promocyjno - informacyjnych

data publikacji: 30-04-2009

Brand Connection sp. z o.o.
ul. Altowa 6, 02-386 Warszawa 
www.brandconnection.com.pl
Tytuł: „Własna firma”
Okres realizacji: 01.05.2009 – 30.09.2009
Przyznana kwota dofinansowania: 719 095,77 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie
Typ realizowanego projektu: kampania informacyjno-promocyjna z wykorzystaniem różnych narzędzi marketingowych: outdooru, reklamy w prasie, radio, TVP Poznań, Internetu, akcji promocyjnej. Realizacja projektu ma na celu wytworzenie/wzmocnienie postaw przedsiębiorczych u kobiet z Wielkopolski, które mogą być skłonne do podjęcia takiej aktywności zawodowej oraz promowanie w Wielkopolsce samozatrudnienia i przedsiębiorczości kobiet.

 

Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o.
ul. Seneki 6, 60-461 Poznań
Tytuł: „Własna Firma - to możliwe!”
Okres realizacji: 01.12.2008 – 31.07.2009
Przyznana kwota dofinansowania: 227.369,68 zł
Obszar realizacji: obszar Miasta Konin
Typ realizowanego projektu: informacyjno – promocyjny. W ramach projektu planuje się zorganizowanie m.in. cyklu spotkań promocyjnych wraz z konferencją oraz utworzenie centrum informacyjno doradczego.

 

FUDA Agnieszka Laskowska – Rzezak
ul. Jaśminowa 4a/4, 20-811 Lublin 
www.fuda.org.pl
Tytuł: „Klinika biznesu”
Okres realizacji: 01.04.2009 – 31.12.2009
Przyznana kwota dofinansowania: 288.950,00 zł
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Typ realizowanego projektu: informacyjny. Zakłada się utworzenie portalu internetowego, w ramach którego można będzie zapoznać się z informacjami dotyczącymi m.in. zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.