Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Errata do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/17

data publikacji: 06-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wprowadza erratę do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie z dnia 31.01.2017 r., numer POWR.01.01.01-IP.20-30-001/17, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w zakresie wskazanym w poniższej tabeli.

Do pobrania: