Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Formularz zgłaszania błędów w systemie SL2014 dla Beneficjentów WRPO 2014+

data publikacji: 23-02-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w celu usprawnienia procesu weryfikacji i zgłaszania problemów z systemem SL2014 przygotowano formularz zgłaszania błędów. W przypadku napotkania problemów w trakcie pracy z systemem możliwe jest przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej z załączonym wypełnionym formularzem oraz zrzutem ekranu obrazującym problem. Ww. Formularz dla beneficjenta oraz aktualna wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014 (wersja 1.4) są dostępne na stronie internetowej http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/centralny-system-teleinformatyczny-sl2014.

Do pobrania: