Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na rok 2015 (wersja z 8 października 2015 r.)

data publikacji: 14-10-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w dniu 8 października br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1154/2015 przyjął zmiany do Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 + na rok 2015.

W harmonogramie wskazano terminy (kwartały), w których ukażą się ogłoszenia o konkursach. Jest to równoznaczne z rozpoczęciem naboru w rozumieniu możliwości przygotowywania wniosków roboczych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI2014+).

Harmonogram może być aktualizowany w ciągu roku.

Do pobrania: