Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2016

data publikacji: 08-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opublikowała na stronie internetowej www.power.gov.pl Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym PO WER na 2016 r.

Do pobrania: