Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

III edycja konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

data publikacji: 08-04-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ogłosiła III edycję konkursu Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013, nad którym honorowy patronat objęła Pani Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Ideą przedmiotowego konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody:

  1. statuetka i dyplom
    oraz
  1. nagrody rzeczowe:
  • dla laureata (I miejsce) – zestaw laptop i rzutnik, o łącznej maksymalnej wartości 5000 zł;
  • dla wyróżnionego (II miejsce) – laptop i dysk zewnętrzny, o łącznej maksymalnej wartości 4000 zł;
  • dla wyróżnionego (III miejsce) – laptop o maksymalnej wartości 3000 zł.

Nagrodzone projekty zostaną dodatkowo zaprezentowane w materiale informacyjno-promocyjnym przygotowanym przez organizatora konkursu we współpracy z przedstawicielami nagrodzonych projektów, a także będą przedstawione na jego stronie internetowej i/lub stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, wraz z jego regulaminem, opublikowano na stronie internetowej www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Aktualności.