Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacje o projektach, które zostały wybrane dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (z dnia 1 czerwca 2016 r.)

data publikacji: 07-06-2016

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje, iż w dniu 1 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2114/2016 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/16). Informacja o projektach zatwierdzonych do dofinansowania znajduje się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.