Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotycząca bonu na zasiedlenie

data publikacji: 13-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia interpretację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie art. 66n Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczącego bonu na zasiedlenie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż nowa interpretacja ww. przepisu wskazuje, że bon na zasiedlenie można przyznać bezrobotnemu, który podejmuje zatrudnienie wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.