Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

data publikacji: 07-09-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej interpretację zapisu punktu 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych dotyczącą stosowania klauzul społecznych zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 lipca br.

Do pobrania: