Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Inwestycjawkadry.pl szansą dla przedsiębiorców

data publikacji: 15-07-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej inwestycjawkadry.pl w ramach Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) udostępniona została w nowej odsłonie wyszukiwarka usług rozwojowych w kraju (m. in. szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych, coachingu i mentoringu) dla przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MŚP.

Przedsiębiorca będzie mógł na ww. stronie internetowej znaleźć usługę najlepiej dostosowaną do jego potrzeb oraz uzyskać dofinansowanie na częściowe pokrycie jej kosztów. Dofinansowanie usług wybranych za pośrednictwem RUR można uzyskać w ramach projektów Podmiotowego Finansowania Usług (PSF) realizowanych przez samorządy województw. Dofinansowanie, w zależności od rozwiązań przyjętych w danym regionie, może mieć formę np. refundacji kosztów usługi.

Firmy szkoleniowe zarejestrowane w RUR będą musiały spełnić jednolite standardy dotyczące jakości świadczonych usług. Ważnym narzędziem będzie także mechanizm oceny usług przez osoby korzystające z wyszukiwarki. Pozwoli to na stopniową eliminację usług o niskiej jakości, które nie spełniają oczekiwań odbiorców wsparcia. Poza tym system ocen będzie stanowił informację zwrotną dla przyszłych użytkowników.

Więcej informacji na temat ww. wyszukiwarki RUR należy szukać pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub bezpośrednio na stronie internetowej RUR www.inwestycjawkadry.pl.

Instytucją właściwą do kontaktu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, infolinia: 801 808 108 w godzinach 8.00-18.00 (poniedziałek-piątek), e-mail: info@inwestycjawkadry.pl.