Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Prezentacje z konferencji z dnia 10 września 2014 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszcza następujące prezentacje z Konferencji informacyjnej pt. Siedem lat z PO KL w Wielkopolsce, która odbyła się 10 września 2014 r.:

Konferencja informacyjna pt. Siedem lat z PO KL w Wielkopolsce 10 września 2014 r.

W związku z dużym zainteresowaniem, dotyczącym Konferencji Informacyjnej pt. Siedem lat z PO KL w Wielkopolsce, która odbędzie się dnia 10 września 2014 r. w Poznaniu w biurowcu Delta przy ul. Towarowej 35, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż został wyczerpany limit miejsc przeznaczonych na przedmiotową konferencję.

Konferencja informacyjna PO KL w województwie wielkopolskim w dniu 10 września 2014 r.

data publikacji: 13-08-2014

           

Konferencja informacyjna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
w województwie wielkopolskim współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na

Konferencję informacyjną pt. Siedem lat z PO KL w Wielkopolsce

Konferencja odbędzie się 10 września 2014 r. 
Miejsce: Biurowiec DELTA
Poznań, ul. Towarowa 35/ IV piętro
Sala Konferencyjna DELTA

Harmonogram Konferencji:

10:00-10:30    Rejestracja uczestników konferencji oraz kawa powitalna
10:30-10:45    Otwarcie Konferencji
10:45-11:30    Efekty i stan wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim
11:30-12:00     Przerwa
12:00-12:45     Najlepsze Praktyki PO KL w Wielkopolsce
12:45-13:15     Nowa perspektywa finansowa 2014-2020
13:15-14:00     Dyskusja
14:00                Zakończenie 

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia9 września 2014 r. do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanej konferencji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy (.doc)
  2. Plakat konferencji (.pdf)