Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja podsumowująca projekt systemowy

Logo Kapitał LudzkiLogo Unia Europejska EFS
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
zaprasza na spotkanie
Konferencję podsumowującą projekt systemowy pt. 
"Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim,
ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt
regionalnego rynku pracy"
realizowany w ramach Poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Konferencja odbędzie się 24 września 2009 roku 
w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Program Spotkania
09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Powitanie uczestników konferencji
10:10 – 10:20 Wprowadzenie do projektu
10:20 – 10:50 Rynek pracy w Wielkopolsce
10:50 – 11:30 Innowacyjność oraz branżowe i lokalne bieguny wzrostu w Wielkopolsce
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 12:15 Wykorzystanie funduszy unijnych w Wielkopolsce
12:15 – 12:45 Badanie panelowe pracodawców Wielkopolski
12:45 – 13:15 Podsumowanie badania desk research - wnioski i rekomendacje
13:15 – 13:25 Pytania uczestników
13:25 – 13:30 Zakończenie konferencji
13:30 – 14:00 Lunch

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl do dnia 24 września 2009 r. Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonu. O zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanej konferencji udziela:
Zespół ds. obsługi projektów własnych
tel. 061 846 38 48 lub 0 61 846 37 06
email: infoefs@wup.poznan.pl