Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

EFS w Polsce w latach 2007-2013 - działania w obszarze edukacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 września 2007 roku w sali konferencyjnej Hotelu Ikar w Poznaniu, ul. Kościuszki 118.

Celem spotkania, przeznaczonego dla przedstawicieli organów założycielskich szkół, przedstawicieli instytucji działających w obszarze edukacji oraz organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją w Województwie Wielkopolskim, jest przekazanie informacji na temat możliwości korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 - 2013 ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze edukacji oraz przedstawienie doświadczeń z pierwszego okresu programowania.

Program Spotkania

 • 10:00 - 10:15 Powitanie uczestników
 • 10:15 - 11:00 Doświadczenia z wdrażania projektów z wykorzystaniem środków
  z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 11:00 - 11:20 Programy stypendialne dla uczniów i studentów współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Wojewódzki Urząd Pracy
  w Poznaniu.
 • 11:20 - 11:50 Przerwa na lunch
 • 11:50 - 12:20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - prezentacja możliwości wspierania działań w obszarze edukacji - Wojewódzki Urząd Pracy
  w Poznaniu.
 • 12:20 - 13:00 Zasady realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego
  Kapitał Ludzki - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 • 13:00 - 13:30 Dyskusja i podsumowanie spotkania.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl lub faxem pod numer: 061 846 38 23. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 17 września 2007 roku. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanych spotkań udziela
Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego tel. 061 846 38 22/23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl.