Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

EFS w latach 2007 - 2013 - integracja społeczna i wspieranie obszarów wsi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na spotkanie informacyjne. Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2007 roku w sali konferencyjnej Hotelu Ikar w Poznaniu, ul. Kościuszki 118.

Celem spotkania, przeznaczonego dla przedstawicieli instytucji działających
w obszarze integracji społecznej i wspierania obszarów wiejskich w Wielkopolsce, jest przekazanie informacji na temat możliwości korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 oraz przedstawienie doświadczeń z pierwszego okresu programowania.

Program Spotkania

 • 10:00 - 10:10 Powitanie uczestników
 • 10:10 - 11:10 Doświadczenia z wdrażania projektów na rzecz integracji społecznej
  i wspierania obszarów wiejskich z wykorzystaniem środków
  z Europejskiego Funduszu Społecznego: Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu, Stowarzyszenie Szkoła „Barki” oraz Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa.
 • 11:10 - 11:30 Przedstawienie aktualnej sytuacji oraz wyzwań, jakie stoją przed instytucjami zaangażowanym w pomoc i integrację społeczną
  w Województwie Wielkopolskim - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 • 11:30 - 12:00 Przerwa na lunch
 • 12:00 - 13:00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - prezentacja możliwości wspierania integracji społecznej i obszarów wiejskich - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 • 13:00 - 13:30 Dyskusja i podsumowanie spotkania.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl lub faxem pod numer: 061 846 38 23. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 20 czerwca 2007 roku. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanych spotkań udziela:
Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego tel. 061 846 38 23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl.