Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

EFS w latach 2007 - 2013 - działania w obszarze rynku pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na spotkanie informacyjne. Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia 2007 roku w sali konferencyjnej Hotelu Ikar w Poznaniu, ul. Kościuszki 118.

Celem spotkania, przeznaczonego dla przedstawicieli instytucji działających w obszarze rynku pracy w Wielkopolsce, jest przekazanie informacji na temat możliwości korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze rynku pracy oraz przedstawienie doświadczeń z pierwszego okresu programowania.

Program Spotkania

 • 10:00 - 10:10 Powitanie uczestników
 • 10:10 - 11:30 Doświadczenia z wdrażania projektów z wykorzystaniem środków
  z Europejskiego Funduszu Społecznego:
  • Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP,
  • Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu,
  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa.
 • 11:30 - 12:00 Prezentacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze szczególnym
  uwzględnieniem działań w obszarze rynku pracy - Wojewódzki Urząd
  Pracy w Poznaniu.
 • 12:00 - 12:30 Przerwa na lunch
 • 12:30 - 13:30 Zasady realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
  Ludzki.
 • 13:00 - 13:30 Dyskusja i podsumowanie spotkania.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl lub faxem pod numer: 061 846 38 23. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 24 sierpnia 2007 roku. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanych spotkań udziela Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego tel. 061 846 38 22/23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl.