Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkursy i programy realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Logo Kpiatał LudzkiLogo Unia Europejska EFS
Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
zaprasza na spotkanie
Konkursy i programy realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Konferencja odbędzie się 19 października 2009 roku 
w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, sala nr 340

Program Spotkania
10:00- 10:15 Rejestracja
10:15 – 10:35 Stan realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce
10:35 – 11:00 Informacje o konkursach ogłoszonych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Instytucję Pośredniczącą w 2009 roku
11:00 – 11:45 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży (wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy nagrodzonych prac)
11:45 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 12:35 Podsumowanie Wielkopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.3
12:35 – 13:15 Podsumowanie programu stypendialnego dla doktorantów, realizowanego w ramach Priorytetu VIII, Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wystąpienie czterech stypendystów programu 8.2.2.
13:15 – 13:45 Nowy formularz Podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS)
13:45 – 14:15 Przerwa (lunch)
14:15 – 14:35 Działania informacyjno – promocyjne realizowane przez WUP w Poznaniu
14:35 Zakończenie

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 15 października 2009 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do pobrania:

Szczegółowych informacji na temat planowanych spotkań udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 061 846 38 23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl