Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja podsumowująca projekt systemowy

Logo Kapitał LudzkiLogo Unia Europejska EFS
Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
zaprasza na spotkanie
Konferencję podsumowującą projekt systemowy pt. 
"Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne
z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski"
realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Konferencja odbędzie się 30 września 2009 roku 
w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Program Spotkania
09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 Powitanie uczestników konferencji
10:15 – 10:45 Przedstawienie zrealizowanego projektu
10:45 – 11:30 Prezentacja prac naukowych dwóch doktorantów Krzysztofa Walasa i Dominika Beltera: „Strategie i algorytmy sterujące pokonywaniem przeszkód w nieuporządkowanym środowisku zurbanizowanym i w terenie otwartym przez sześcionożnego robota kroczącego” oraz „Metody sterowania i planowania ruchu robota kroczącego w środowisku o nieuporządkowanym podłożu w oparciu o wielomodowy system pomiarowy”
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 12:20 Prezentacja pracy naukowej doktorantki Anny Turczynowskiej – „Analiza genetyczna zdolności do regeneracji roślin rzepaku w warunkach in vitro”
12:20 - 12:40 Prezentacja pracy naukowej doktorantki Anny Kasprowicz – „Analiza kontinuum ściana komórkowa – błona komórkowa – cytoszkielet - w utrzymaniu integralności komórek roślinnych zaadoptowanych do warunków podwyższonego ciśnienia”
12:40 -13:00 Omówienie głównych założeń kolejnej edycji projektu systemowego
13:00 – 13:10 Zakończenie konferencji
13:10 – 14:00 Lunch 

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl do dnia 29 września 2009 r. Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonu. O zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanej konferencji udziela:
Zespół ds. obsługi projektów własnych
tel. 061 846 38 48 lub 0 61 846 37 06
email: infoefs@wup.poznan.pl