Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wspieranie rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na spotkanie
Wspieranie rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Spotkanie odbędzie się 14 maja 2008 roku
w Hotelu Polonez w Poznaniu

Program Spotkania

  • 10:00 – 10:15 Powitanie
  • 10:15 – 10:45 Działania prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – informacje o planowanych posiedzeniach Komisji Oceny Projektów, ilość złożonych wniosków, itp.:
  • 10:45 – 11:30 Procesy modernizacyjne w regionie – outplacement, procesy restrukturyzacyjne, zarządzanie zmianą gospodarczą
  • 11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
  • 12:00 – 13:00 Procesy adaptacyjne w regionie – idea flexicurity, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
  • 13:00 – 13:45 Transfer wiedzy- przedsiębiorczość akademicka, komercjalizacja wiedzy, spin off, spin out
  • 13:45 - 14:00 Dyskusja
     

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl lub faxem pod numer: 061 846 38 23. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 13 maja 2008 roku. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, proszę o zgłoszenie maksymalnie jednej osoby reprezentującej daną instytucję. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie bądź mailowo. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanych spotkań udziela
Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego 
tel. 061 846 38 23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl