Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w dokumentach związane z wdrażaniem PO KL

Logo Kapitał LudzkiLogo Unia Europejska EFS
Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
zaprasza na konferencję:
Zmiany w dokumentach związane z wdrażaniem
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Konferencja odbędzie się dnia 16 lutego 2010 roku
w Hotelu Polonez przy Al. Niepodległości 36 w Poznaniu

Program Spotkania
10:00 – 10:15 Rejestracja
10:15 – 10:45 Zmiany w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL
10:45 – 11:15 Zmiany w Ustawie o finansach publicznych
11:15 – 11:45 Zmiany w Zasadach finansowania PO KL oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
11:45 – 12:15 Przerwa (Lunch)
12:15– 12:45 Wielkopolski rynek pracy w statystykach
12:45 – 13:30 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL
13:30– 13:45 Przerwa kawowa
13:45 – 14:15 Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.2
14:15 – 14:45 Informacja dotycząca planowanego otwarcia konkursów w pierwszym kwartale 2010 r.
14:45 – 15:00 Dyskusja
15:00 ZakończenieI

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 15 lutego 2010 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do pobrania


Szczegółowych informacji na temat planowanych spotkań udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 061 846 38 23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl

Prezentacje z konferencji z dnia 16 lutego 2010 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszcza prezentacje z konferencji z dnia 16 lutego 2010 r.

W załączeniu:

  • Wielkopolski rynek pracy w statystykach