Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs RegioStars Awards

data publikacji: 04-03-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o organizowanym przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej konkursie RegioStars Awards.

Jego celem jest identyfikacja dobrych praktyk w obszarze rozwoju regionalnego oraz wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, których atrakcyjność zainspiruje inne regiony europejskie.

Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  1. Inteligentny rozwój – wschodzące możliwości gospodarki globalnej;
  2. Zrównoważony rozwój – gospodarka w obiegu zamkniętym;
  3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu;
  4. CityStar – innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego;
  5. Efektywne zarządzanie.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 11 października 2016 r. w Brukseli, podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane jako przykłady dobrych praktyk w internetowej bazie danych Inforegio, jak również opisane na łamach wydawanej przez Komisję Europejską broszury. Dodatkowo, powstaną o nich krótkie filmy informacyjne, które zostaną wykorzystane w kampanii promocyjnej, prowadzonej m.in. w mediach społecznościowych.

Aplikacje należy przekazywać bezpośrednio za pomocą formularza on-line na platformie RegioStars. Pod adresem http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards zamieszczono również szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, przewodnik dla uczestników oraz kryteria kwalifikacyjne i zasady przyznawania nagród.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2016 roku.