Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

data publikacji: 21-08-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 23 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania projekty Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 10.1 oraz Działania 10.2. W załączeniu zestawienie projektów, których Beneficjentem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2015 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.