Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 6.2 PO KL - po protestach

data publikacji: 13-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów po proteście, które odbyły się w dniu 25 listopada 2010 roku, w ramach konkursu otwartego nr PO KL/6.2/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL.

Do pobrania: