Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.2/2/12 (powstałe oszczędności)

data publikacji: 26-03-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami zwiększono wartość alokacji finansowej w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.2/2/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe. Z uwagi na konieczność dopasowania potrzeb szkoleniowych do specyfiki oraz kierunków rozwojowych regionu Wielkopolski, decyzją IP wartość zwiększonej alokacji z ogólnej puli środków w wysokości 2 506 740,42 PLN przeznaczono na projekt przyczyniający się do wzrostu zatrudnienia w regionie, a tym samym potencjału rozwojowego wielkopolski. W związku z powyższym na podstawie listy rankingowej ogłoszonej na stronie internetowej WUP dnia 19.02.2013 r. do dofinansowania przyjęto następujący projekt:

 

Do pobrania: