Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Listy rankingowe w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/13

data publikacji: 29-10-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listy rankingowe wniosków przekazanych do oceny merytorycznej, stworzone na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 14.08.2013 r. – 17.09.2013 r., w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Do pobrania: