Regionalny Ośrodek EFS w Koninie

Konińska Izba Gospodarcza
obejmuje swoim zasięgiem powiaty: kolski, koniński i miasto Konin, słupecki, turecki

Adres:

Ul. Zakładowa 11, 
62-510 Konin 

 

GPS: 52° 14.18 N 18° 13.42' E

Kontakt:

Tel. 63 245 88 16

e-mail: info_konin@roefs.pl

www.konin.roefs.pl