Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

data publikacji: 20-10-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż 19 września 2016 r. Minister Rozwoju zaakceptował znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne). Znowelizowane Wytyczne obowiązują od dnia ogłoszenia komunikatu informującego o miejscu ich publikacji i terminie obowiązywania w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, co nastąpiło w dniu 14 października 2016 r.

Jednocześnie informuje się, że dokument opublikowany został na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.mr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2014-2020 oraz na portalu: http://funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce O funduszach/Zapoznaj się z prawem i obowiązkami. Wytyczne można również znaleźć na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w zakładkach Program POWER/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne oraz Program WRPO 2014+/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.

Do pobrania: