Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II

data publikacji: 03-09-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest operatorem rządowego programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”.

W ramach Programu możliwe jest uzyskanie niskooprocentowanej (0,44% w skali roku) pożyczki, bez wkładu własnego, opłat i prowizji, na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla :

  • studentów ostatniego roku studiów wyższych
  • absolwentów szkół lub uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
  • zarejestrowanych bezrobotnych

oraz uzyskanie pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Maksymalna wysokość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju, czyli ok. 77 tyś. zł., natomiast pożyczki na utworzenie miejsca pracy - 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 23 tyś. zł.

Pożyczkobiorcy będą mogli również skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, w szczególności w zakresie: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, form opodatkowania oraz prowadzenia księgowości.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie internetowej BGK www.wsparciewstarcie.bgk.pl, gdzie wskazano również pośredników finansowych na obszarze województwa wielkopolskiego realizujących program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”.