Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Plan Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI oraz Priorytetu VIII PO KL – po zmianach

data publikacji: 27-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z wejściem w życie nowej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL (SzOP PO KL z dnia 1 stycznia 2014 r.), IP dokonała aktualizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI oraz dla Priorytetu VIII, w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych do SzOP.

Do pobrania: