Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Poradnik WRPO 2014+

data publikacji: 06-07-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego www.wrpo.wielkopolskie.pl został opublikowany nowy Poradnik WRPO 2014+. Celem niniejszego poradnika jest ułatwienie dopasowania poszukiwanej formy wsparcia do indywidualnych potrzeb.

W poszczególnych obszarach wymieniono wybrane przykładowe typy projektów, na które można uzyskać dofinansowanie z WRPO 2014+. Po znalezieniu interesującej formy wsparcia, należy zapoznać się z dokładnym opisem działania lub poddziałania planowanego projektu – znajduje się on w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+, a następnie należy zaglądać na stronę z ogłoszeniami naborów i wynikami konkursów, jak również można korzystać z wyszukiwarki dotacji na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl. gdzie w panelu głównym Skorzystaj dostępna jest wyszukiwarka dotacji Znajdź dofinansowanie.

W przypadku pytań można kontaktować się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 62 66 192, 61 62 66 193, e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl.