Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa strona internetowa IP POWER 2014-2020 w województwie wielkopolskim

data publikacji: 31-03-2017

W związku z utworzeniem na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia zakładki Instytucji Pośredniczącej PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim WUP w Poznaniu zawiadamia, iż informacje dotyczące wdrażanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy publikowane są na nowej stronie internetowej power.wuppoznan.praca.gov.pl i portalu Ministerstwa Rozwoju www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.power.gov.pl.

Od dnia 31.03.2017 r. strona internetowa IP www.efs.wup.poznan.pl w zakresie POWER nie będzie już aktualizowana.

Równocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż dotychczasowa strona internetowa EFS www.efs.wup.poznan.pl będzie funkcjonować tylko jako archiwalna. Nowe treści, wiadomości, dokumenty, wytyczne, informacje o ogłaszanych naborach wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (konkursowych i pozakonkursowych) itp. od 31.03.2017 r. będą publikowane na nowej zakładce POWER (power.wuppoznan.praca.gov.pl) na stronie internetowej WUP w Poznaniu (wuppoznan.praca.gov.pl).