Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 17-12-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.1.1/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej rozpocznie się w dniu 8 stycznia 2014 r.

Komisja Oceny Projektów dokona powtórnej oceny merytorycznej wniosków, których odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.