Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Procedura dokonywania zmian we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

data publikacji: 13-10-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie projektu należy zachować poniższą ścieżkę:

  1. Beneficjent pisemnie wnioskuje o możliwość wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie – prośba o zwrócenie zatwierdzonego wniosku w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.
  2. Instytucja Pośrednicząca PO WER zwraca beneficjentowi zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu.
  3. Beneficjent za pośrednictwem systemu SOWA przesyła zmieniony wniosek o dofinansowanie. W ślad za wersją elektroniczną należy przesłać wersję papierową wraz z tabelą zmian, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.
  4. Instytucja Pośrednicząca PO WER dokonuje weryfikacji zmian. 

Do pobrania: