Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/2/12

data publikacji: 05-01-2015

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/2/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

1

ANNA ANDRZEJEWSKA

KOZIEGŁOWY

2

DOROTA NOWAK

POZNAŃ

3

MAGDALENA PARCHLINIAK

POZNAŃ

4

ALICJA WÓJCIK

POZNAŃ

5

KATARZYNA LENORT

POZNAŃ

6

MICHAŁ URBANIAK

POZNAŃ

7

ANNA DREWNICKA

(KUPIDURA)

POZNAŃ

8

PAWEŁ CZARNECKI

BYDGOSZCZ

9

REMIGIUSZ SZMAJDA

POZNAŃ

10

MAGDALENA BURDAJEWICZ

POZNAŃ

11

MONIKA GALAS-PODGÓRECKA

LUBOŃ

12

HANNA BYSTRA

POZNAŃ

13

MAGDALENA KACZMAREK

POZNAŃ

14

PRZEMYSŁAW DERENIOWSKI

POZNAŃ

15

ALICJA GRAY

(URBANIAK)

POZNAŃ

16

MAŁGORZATA ŚWIĄTCZAK

POZNAŃ

17

KATARZYNA PAWLICKA

POZNAŃ

18

MAGDALENA FROST

CZEMPIŃ