Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/12

data publikacji: 05-01-2015

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

1

ANNA ANDRZEJEWSKA

KOZIEGŁOWY

2

DOROTA NOWAK

POZNAŃ

3

MAGDALENA FROST

CZEMPIŃ

4

MAGDALENA PARCHLINIAK

POZNAŃ

5

KATARZYNA LENORT

POZNAŃ

6

MICHAŁ URBANIAK

POZNAŃ

7

KATARZYNA PAWLICKA (KLIMCZAK)

POZNAŃ

8

PAWEŁ CZARNECKI

BYDGOSZCZ

9

ANNA DREWNICKA

(KUPIDURA)

POZNAŃ

10

MAGDALENA BURDAJEWICZ (SITEK)

POZNAŃ

11

MONIKA GALAS-PODGÓRECKA

LUBOŃ

12

HANNA BYSTRA

POZNAŃ

13

MAGDALENA KACZMAREK

POZNAŃ

14

ANNA SAJDOK

POZNAŃ

15

ALICJA WÓJCIK

POZNAŃ

16

MAŁGORZATA ŚWIĄTCZAK

POZNAŃ

17

AGNIESZKA BUDZYŃSKA (JANKOWSKA)

POZNAŃ

18

PRZEMYSŁAW DERENIOWSKI

POZNAŃ

19

JOLANTA MIKOŁAJCZAK

POZNAŃ

20

AGATA KOSTRO

POZNAŃ

21

ŁUKASZ WAJDA

POZNAŃ

22

ANNA PAWŁOWSKA

POZNAŃ

23

ALICJA GRAY

(URBANIAK)

POZNAŃ

24

REMIGIUSZ SZMAJDA

POZNAŃ

25

BARBARA NIEĆ

KRAKÓW

26

IZABELA WIECZOREK

KONIN

27

MARTA SPANILY

GDAŃSK