Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.2.1/1/13

data publikacji: 18-08-2014

          W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.2.1/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1.
Izabela Przygoda
Poznań
2.
Katarzyna Sterczyńska
Luboń
3.
Monika Walkowiak
Swadzim
4.
Magdalena Jasiniak
Mosina
5.
Anna Chmielewska
Swarzędz
6.
Jan Wilkanowicz
Śrem
7.
Anna Koebsch
Poznań
8.
Jadwiga Skórzewska – Tonder
Buk
9.
Mariola Przybylska
Poznań
10.
Izabela Biernat
Poznań
11.
Justyna Koper
Kostrzyn
12.
Urszula Pendulak
Poznań
13.
Anna Lenik
Poznań
14.
Marta Hoffmann
Lednogóra
15.
Urszula Ignaszewska
Poznań
16.
Justyna Czarnecka
Gniezno
17.
Hanna Baran
Poznań
18.
Angelika Frankowska
Poznań
19.
Agnieszka Jakóbek - Prekowska
Komorniki
20.
Patrycja Cieślik
Gowarzewo