Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/14

data publikacji: 05-01-2015

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/14 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

1

DOROTA NOWAK

POZNAŃ

2

MONIKA GALAS-PODGÓRECKA

LUBOŃ

3

MAGDALENA PARCHLINIAK

POZNAŃ

4

MAGDALENA FROST

CZEMPIŃ

5

MICHAŁ URBANIAK

POZNAŃ

6

PAWEŁ CZARNECKI

GNIEZNO

7

MAGDALENA KACZMAREK

POZNAŃ

8

REMIGIUSZ SZMAJDA

POZNAŃ

9

ALICJA GRAY (URBANIAK)

POZNAŃ

10

ALICJA WÓJCIK

POZNAŃ

11

HANNA BYSTRA

POZNAŃ

12

ROMANA TOMASZEWSKA

POZNAŃ

13

PRZEMYSŁAW DERENIOWSKI

POZNAŃ

14

MAŁGORZATA ŚWIĄTCZAK

POZNAŃ

15

KATARZYNA PAWLICKA

POZNAŃ